Baiah

Hadits: “Man khola’a yadaa min tho’ati laqiyallohu yaumal qiyaamati laa hujjata lahuu waman maa ta walaisa fii ‘unuqihi bai’atun maata miitatun jaahiliyyata”

Artinya: “Barang siapa yang melepaskan tangan dari keta’atan, ia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat tidak mempunyai hujjah, dan siapa yang mati yang tidak ada pada pundaknya bai’at (menentang bai’at yang sah) maka ia mati seperti yang mati di zaman jahiliyah.”