Surah Muhammad (47:19)…

Home Forums Surah Muhammad (47:19)…

# Rukun Islam pertama adalah menyaksi bukannya mengucap. “Ashadu” ialah Aku menyaksi, bukannya aku mengucap. Ashadu adalah Fael mudharek iaitu dahulu, sekarang dan akan datang (tadi, sekarang dan selepas ini). Oleh itu jika kita berkata pada Allah pada mulut “Aku naik saksi" tapi hanya pada ucapan tetapi tiada di Qalbu dan Aqal”. Maka sebenarnya kita berbohong/ menipu Allah. Jadi adakah Syahadah (penyaksian) kita Sah atau Batal?. Haq atau Bathil? # Ilmu Syahadah dibawa oleh 124,000 Nabi. Semua Rasul dan Nabi membawa “La Ilaha IllAllah Muhammadur Rasulullah” (Al-Anbiya 21:25). # Berkata Imam Baihaqi r.a didalam ktabnya Sabqatu al-Iman “ Dan jika dia belum mengetahui maknanya (2 Kalimah Syahadah), maka orang itu menjadi kafir kekal di dalam Neraka, sekalipun dia solat, puasa, mengeluarkan zakat dan naik haji ke Baitullah, sedang dia tiada mendapat pusaka (warisan) dan tiada diwarisi oleh kerabatnya yang Islam”.
Viewing 15 topics - 1 through 15 (of 489 total)
Viewing 15 topics - 1 through 15 (of 489 total)
  • You must be logged in to create new topics.