Kalimah

Diriwayatkan dari Abu Bakar R.A. bahawa Rasulullah ﷺ bersabda, “Barangsiapa menerima dariku salah satu kalimah yang pernah aku sampaikan kepada pamanku (Abu Thalib) pada saat menjelang ajalnya yang ia menolaknya, maka Kalimah itu (akan menjadi sebab) keselamatan baginya.“ (Hr. Ahmad dalam Musnadnya 1/6).