Perbanyakkanlah Persaksian

Diriwayatkan dari Abu Hurairah R.A. bahawa Rasulullah ﷺ bersabda, “Perbanyaklah persaksian atas ‘La Ilaha IllAllah’, sebelum terhalang antara kamu dan ia (yakni kematian dan sakit). (Abu Ya’l: Targhib)