SIRRUL ASRAR Fasal 7 : Zikir (As-Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani)

LA ILH ILLALLH MHMD RSUL ALLH

SIRRUL ASRAR

As-Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani

Fasal 7 : Zikir

>Zikir ‘nafs’ ialah zikir yang tidak terdengar, zikir tanpa huruf, tanpa suara, hanya didengar dengan indera dan gerakan dalam batin.

>Adapun zikir hati adalah mudawwamah (berterusan) hati didalam hati dengan Jalaliyah dan Jamaliyah.

>Hasil daripada zikir ruh adalah menyaksikan cahaya Tajalli Sifat.

> Adapun zikir sirri ialah mengintai terbukanya rahsia Ilahiyah.

> Adapun zikir khafi ialah terarah pada cahaya keindahan zat Yang Maha Tunggal di Maq’di Sidqin ‘Inda Malikin Muqtadir’

> Adapun zikir Akhfal Khafi ialah telah mampu melihat hakikat Haqqul Yaqin dan tidak ada satu pun yang dapat mengetahuinya, kecuali Allah s.w.t.
Firman Allah dalam surah Thaha ayat 7 “Allah mengetahui sirr dan akhfah”. Inilah ilmu yang tertinggi dan tujuan yang terakhir.