Ucap Laa Ilaha IllAllah

Diriwayatkan dari Abu Hurairah R.A. bahawa Rasulullah ﷺ bersabda, “Tidaklah seorang hamba yang mengucapkan La Ilaha IllAllah dengan Ikhlas, melainkan untuknya dibukakan pintu-pintu langit sehingga kalimah itu samopai ke Arsy Illahi, selama ia meninggalkan dosa-dosa besar” (Hr. Tirmidzi. Dikatakan hadis ini hasan gharib.)